Czesc, Jak Sie Masz?: A Polish Language Textbook

0 Комментарии

Władysław Miodunka
Выходные данные: 
Czesc, Jak Sie Masz?: A Polish Language Textbook for Beginners, Level Threshold —

Cześć, jak się masz? to pierwszy komunikacyjni podręcznik języka polskiego dla początkujących. Zawiera 13 lekcji. W lekcjach znaidują się polskie teksty ze słowniczkiem polsko-angielskim, tablice leksykalne grupujące słownictwo tematyczne, komentarz gramatyczny i komuninacyjni po angielsku, wreszcie ćwiczenia gramatyczne i komunikacyjne. Rysunki ukazują bohaterów podręcznika w typowych sytuacjach, ułatwiając zrozumienie ich intencji komunikacyjnych. W drugiej części podręcznika zamieszczono fragmenty autentycznych tekstów prasowych, zachęcających do dyskusji na temat współczesnej Polski i jej kultury.

Cześć, jak się masz? is the first communicative textbook of Polish for beginners. It is composed of 13 lessons. Each lesson consists of Polish texts with a Polish-English vocabulary acquisition, information concerning grammar and communicative exercises. The textbook is rich in illustrations. The protagonists are shown in typical situations which make the understanding of their communicative intentions much easier.
In the second part of the book there are passages from authentic press publications. Their task is to stimulate discussion of the problems of contemporary Poland and its culture.

No votes yet

0 Комментарии

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
Fill in the blank.